ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น

วิธีการเชื่อมต่อเมล์ Ru-webmail บน mobile phone
           Apple
คู่มือการติดตั้ง 
และ Samsung คู่มือการติดตั้ง
วิธีการเชื่อมต่อเมล์ Ru-webmail บน Microsoft Outlook 2010

แจ้งปัญหาการใช้งาน*  คลิ๊กที่นี้

ท่านสามารถฝากคำถามการใช้งานได้ที่ itdept@ru.ac.th หรือ โทร.02-3108800 ต่อ 2255 ในวันเวลาราชการ ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

RU mail Desktop Application
Runs on Windows XP/Vista or MacOS X 10.5/10.5
Last Updated : Fri Jul 10 13:40:08 ICT 2015
Whoa. You need to install Adobe Flash Player

Sign in to RU mail

@ru.ac.th